Makelaars informatie

In de beheeromgeving vindt opdrachtgever meer informatie en tips over het verkoop- verhuurproces.

Hieronder een overzicht van belangrijke definities op alfabetische volgorde onderverdeeld in koop en huur.

KOOP:

Akte van levering:
Dit is de akte die de overdracht van onroerende zaken regelt. Deze akte wordt door de notaris opgemaakt. Door ondertekening van verkoper en koper gaat het eigendom van de woning naar de nieuwe eigenaar. De notaris maakt de akte van levering op aan de hand van de getekende koopovereenkomst.

Bankgarantie:
Een bankgarantie is een contract waarin een Nederlandse bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt. Het meest gebruikelijke is dat koper 10% van de koopsom als bankgarantie bij de notaris stort. Deze 10% mag ook als waarborgsom (in contant) bij notaris gestort worden.

Erfdienstbaarheden:
Dit is een zakelijk recht, en wel een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging of door verjaring. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beide erven iets te dulden of niet te doen. Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het “recht van overpad” of “recht van toegang”. Dit is vanzelfsprekend als een erf alleen via een ander erf bereikbaar is. Bij woningen komt het vaak voor dat de achtertuin via een pad bereikbaar is en ook dan geldt er een erfdienstbaarheid.

Kosten koper (K.K.):
Als bij een vraagprijs “kosten koper” staat, betekent dit dat de kosten voor de koper zijn en niet in de prijs zitten inbegrepen. Als een bestaand huis te koop wordt aangeboden, staat de afkorting K.K. achter de vraagprijs. De kosten koper bestaan in de meeste gevallen uit overdrachtsbelasting (2% van de verkoopprijs) en de kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken en inschrijven van de akte van levering.

Vrij op naam (V.O.N.):
Als bij een vraagprijs “vrij op naam” staat, betekend dit dat de kosten voor rekening komen van de verkoper. Dit is vaak het geval bij nieuwbouwwoningen maar kan ook voorkomen bij bestaande bouw. Verkoper neemt de wettelijke transactiekosten (overdrachtsbelasting/ BTW, notaris en kadaster) voor zijn rekening. De kosten van de hypotheekakte zitten niet in de vrij op naam prijs.

Mededelingsplicht verkoper:
De verkoper heeft een mededelingsplicht. Er moet melding gemaakt worden van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden. U mag verwachten dat de informatie die wordt verstrekt correct is. Koper mag geen onjuiste voorstelling van zaken krijgen.

Onderhandeling:
Een potentiële koper/huurder kan een openingsbod uitbrengen op de woning. Een makelaar van HuisPortaal.nl zal dit bod bespreken met de opdrachtgever en de onderhandeling met de potentiële koper/ huurder voeren. Een bod bestaat niet alleen uit een koopsom/huurprijs, maar ook uit datum van oplevering, eventuele roerende zaken en aanvullende voorwaarden die koper of huurder wil stellen. Vanuit de beheeromgeving kan een geïnteresseerde kandidaat een bod uitbrengen. De geïnteresseerde en opdrachtgever krijgen dan meteen een bevestiging per email dat zijn bod is uitgebracht.

Ontbindende voorwaarden:
Dit is een geldige reden om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Deze voorwaarden worden opgenomen in het koopcontract. Voorbeelden hiervan zijn: het verkrijgen van een hypotheek of de uitkomst van een bouwkundig onderzoek.

Overdrachtsbelasting:
Een belasting die wordt geheven op een onroerende zaak. De overdrachtsbelasting bedraagt momenteel 2% van de waarde van de (bestaande) verkochte woning. De overdrachtsbelasting kan in sommige gevallen ook 6% bedragen, bijvoorbeeld bij grond of bedrijfsmatige onroerende zaken.

Roerende zaken:
Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die koper mogelijk kan overnemen van verkoper. Denk hierbij aan gordijnen, vitrage, losse apparatuur etc.

Verborgen gebrek:
Dit is een gebrek waarvan de verkoper op de hoogte is en welke niet met het blote oog waarneembaar zijn. Deze gebreken komen vaak pas na de koop. Indien verkoper dit bewust niet gemeld heeft kan koper de verkoper hier achteraf verantwoordelijk voor stellen.

Wettelijke bedenktijd:
De koper heeft recht op een bedenktijd van 3 dagen. Binnen deze bedenktijd heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder dat hij een vergoeding schuldig is. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de overeenkomst heeft ontvangen.

HUUR:

Borgsteller:
Een persoon of rechtspersoon die voor de huurder garant staat voor de betalingsverplichting tijdens de huurperiode.

Gestoffeerd:
Een gestoffeerde woning moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet beschikken over een vloer, gordijnen, wasmachine en keuken. Deze dient te beschikken over een koelkast met fornuis en afzuigkap een oven en/ of magnetron.

Gemeubileerd:
Een gemeubileerde woning heeft dezelfde eisen als een gestoffeerde woning maar hierbij zijn ook meubels zoals banken, tafels, stoelen, vast keukengerei, beddengoed en zelfs stofzuiger en strijkplank aanwezig.

Kaal:
De woning is niet gestoffeerd (gordijnen en vitrage) of gemeubileerd. Huurder dient zelf de woning in te richten met meubels en stoffering.

Leegstandswet:
De leegstandswet is een regeling die de eigenaar van een (koop)woning de gelegenheid biedt de woning tijdelijk te verhuren. In veel gevallen zal er van deze regeling gebruik worden gemaakt wanneer de woning al een tijd te koop staat en nog niet verkocht is. Bij verhuur via de leegstandswet hoeft de verhuurder, in tegenstelling tot de gewone verhuur, niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden waardoor de verhuurder de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst op te zeggen. Wel dient de verhuurder bij deze manier van verhuren een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Minimale inventarislijst:
Lijst met opsomming van voorwerpen die minimaal aanwezig dienen te zijn in een gemeubileerde woning. Deze lijst is te vinden in de “beheeromgeving”.

Waarborgsom:
Bij de verhuur van een woning wordt door de verhuurder een waarborgsom van huurder verlangd als zekerheid om eventuele schade aan het gehuurde of de inboedel, welke tijdens de verhuurd periode is ontstaan, te kunnen verrekenen. De hoogte van de waarborgsom wordt in de meeste gevallen vastgesteld op één volle maandhuur welke voor aanvang van de huurperiode samen met de eerste maandelijkse huurbetaling voldaan dient te worden.

Wij werken samen met:

Huis op Funda NVM Makelaar Veilig betalen met iDeal Service beloond met een 8,9 - Kiyoh

Al 3622 woningen zijn verkocht en verhuurd via HuisPortaal.nl

Volg ons op social media: