Bezwaar maken op WOZ-waarde

WOZ Waarde

Voor mensen met een eigen huis is de WOZ-waarde van hun WOZ-beschikking van groot belang. Onder deze waarde wordt verstaan wat de huidige taxatie is betreffende je woning per 1 januari van het vorige jaar. Stel dat je dus een WOZ-beschikking krijgt op 26 februari 2019, dan heeft de waarde berekening al plaatsgevonden op 1 januari van het jaar 2018. Deze WOZ-waarde op je woning heeft nogal wat gevolgen voor de belastingen die er in het volgende jaar te betalen zijn. Het is daarom niet onbelangrijk dat de taxatie op de juiste manier is verlopen en dat je de kans krijgt hier bezwaar tegen te maken.

Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

Het taxeren van de waarde van je woning én grond vindt plaats vanuit de gemeente. Zij sturen ieder jaar een taxateur langs die de nieuwe waarde van een huis en de bijbehorende grond meet. Bij zo’n taxatie van je WOZ-waarde krijg je als bewoner standaard vergelijkend materiaal, bijvoorbeeld van woningen met een soortgelijke omvang, grond en locatie. Zo kan je ook zelf toezien op de juistheid van de bepaling van je WOZ-beschikking. Wil je bewaar maken tegen de taxatie, dan kan je dit ook weer officieel doen bij je gemeente.

Wil je online de WOZ-waarde van je huis bekijken ga naar het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid.

Wat betekent de WOZ-waarde?

Zoals gezegd zitten er nogal wat gevolgen aan de uiteindelijk getaxeerde waarde van je woning. Een groot voordeel is dat je jaarlijks een indicatie heeft van de eigen waarde en dat is met het ook op mogelijke verkoop altijd handig, maar verder is WOZ niet altijd een positief woord. De volgende belastingen worden op basis hiervan berekent;

  • Vermogensbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Roerende ruimtebelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Eventuele Ontroerende zakenbelasting

Officieel bezwaar aantekenen

Bezwaar maken tegen de taxatie verloopt dus via de gemeente. Ben je het niet eens met je berekening, dan krijg je de ruimte om je te beroepen. Let op; zowel een te hoog- als te laag berekende WOZ-waarde kan negatieve gevolgen hebben en uiteindelijk zelfs zorgen voor boetes of hogere rekeningen. Daarnaast is de WOZ niet alleen belangrijk voor kopers, maar ook zeker voor huurders; huurders krijgen een WOZ-beschikking met het oog op sociale huren, waar sinds 2016 een strengere maximale huurprijs voor geldt. Je bezwaar kan je in een officiële ‘ingebrekestelling’ indienen, zie je toe op een tijdige uitspraak van de gemeente en beroep je je op een nieuwe taxatie. De betreffende gemeente heeft tot het einde van hetzelfde jaar waarin jij beroep doet kans om met een nieuwe taxatie te komen.

Hieronder directe links naar de bezwaarpagina’s van een aantal grote gemeentes, dit moet trouwens via de beveiligde omgeving van DigID:

Wat is restschuld?

Restschuld

Als je een huis bezit en het wilt verkopen kan dit om verschillende redenen zijn. Wellicht heb je zelf al een nieuw huis op het oog of reeds gekocht en wil je niet met dubbele lasten komen zitten. In bepaalde gevallen kunnen mensen de maandlasten niet opbrengen en wordt een huis gedwongen verkocht. Als er haast bij geboden is wil het nog wel eens het geval zijn dat het huis dan met verlies verkocht wordt.

Wanneer loop je kans op een restschuld?

Als je huis minder opbrengt dan je aan hypotheek hebt staan dan kom je met een restschuld te zitten. Restschuld kan een aanzienlijk bedrag zijn maar in bepaalde gevallen valt het mee. Als een huis moeilijk verkocht wordt wil je op een bepaald moment er toch vanaf en dan kan het gewoon zijn dat het minder opbrengt dan verwacht. Als je bijvoorbeeld weinig aan onderhoud gedaan hebt of je huis niet gemoderniseerd hebt levert het veelal minder op dan jij er toentertijd voor gegeven hebt.

Niet alles terugbetalen

Een restschuld wordt afgelost naarmate je draagkracht. Je hoeft nooit meer af te lossen dan je kunt opbrengen. In bepaalde gevallen wordt zelfs een deel van de schuld kwijtgescholden en hoef je dat niet meer terug te betalen. Als je een Nationale Hypotheek Garantie op de woning genomen hebt bestaat de kans ook dat de NHG (een deel van) de restschuld overneemt.

Hypotheek en belastingen

De restschuld kan ook in bepaalde gevallen opgenomen worden in een hypotheek die je hebt afgesloten voor een nieuw huis. Dit betekent wel dat je hypotheek hoger wordt en je maandlasten toenemen. De restschuld zelf wordt dan binnen 10 jaar afbetaald. Als je een restschuld hebt kun je deze de eerste 5 jaar wel aftrekken van de belasting. Dit betekent dat je per maand minder af hoeft te lossen.

Schakel een specialist in voor hulp

Als je denkt dat je huis met verlies verkocht gaat worden schakel dan altijd iemand zoals bijvoorbeeld een internetmakelaar in die je kan helpen en adviseren hoe je dit het beste kunt aanpakken. Een makelaar kan je helpen met de financiële kant van de zaak maar ook proberen om de restschuld zoveel mogelijk te beperken zodat jij niet meteen in de financiële problemen komt te zitten. Makelaars zijn op de hoogte van alle geldende regels en kunnen de situatie zo goed mogelijk voor je proberen op te lossen.