Gratis WOZ bezwaar: is dat wel echt gratis?

WOZ waarde

Er zijn verschillende redenen waarom je WOZ bezwaar zou willen maken. Het kan zijn dat je de waarde van je woning te hoog vindt en dat je je belastingdruk graag wilt verlagen. Wat de reden ook is, er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om WOZ bezwaar in te dienen. Maar is WOZ bezwaar indienen wel echt gratis? Waar heeft de WOZ waarde invloed op en hoe dien je eigenlijk een WOZ bezwaar in Lees er hier meer over!

Waarom zou je WOZ bezwaar indienen?

Iedere gemeente is verplicht om op een correcte wijze de WOZ waarde te bepalen. Gebeurt dit niet? Jij staat dan in jouw recht om de vastgestelde waarde aan te vechten. Je kunt dit in principe zelf doen, maar je kunt je ook laten helpen door een specialist. In beide gevallen kost het de gemeente geld. Ze moeten namelijk opnieuw gaan overwegen of de waarde correct is vastgesteld of niet. Deze waarde wordt vastgesteld door een extern taxatiebureau. Zij starten een procedure om de WOZ waarde grondig te beoordelen. Hiervoor wordt een gespecialiseerd team ingeschakeld. De hoogte van de WOZ waarde heeft invloed op verschillende belastingen. Je betaald ieder jaar netjes de OZB, maar misschien vind je het niet correct hoeveel je hiervoor betaald. Op dat moment zou je bezwaar kunnen indienen tegen de WOZ waarde van je woning. Als de gemeente akkoord gaat met alle nieuwe voorgestelde waarden wordt je WOZ waarde verlaagd. Op dat moment ontvang je het teveel betaalde belastinggeld retour. Je kunt contact opnemen met Kosteloos Bezwaar om ervoor te zorgen dat je het WOZ bezwaar goed indient.

Waar heeft de WOZ waarde invloed op?

Wist jij dat de WOZ waarde invloed heeft op verschillende belastingen? Deze WOZ waarde wordt namelijk gebruikt om de hoogte van verschillende belastingen vast te stellen. De WOZ waarde heeft invloed op de OZB. Dit is de onroerendezaakbelasting van je woning. Daarnaast heeft de WOZ waarde invloed op de waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Vrij veel belastingen toch? Het is daarom erg belangrijk dat je huis de juiste WOZ waarde heeft. Wanneer je huis een te hoge WOZ waarde heeft, betaal je de veel meer belasting. Het loont dus zeker om een bezwaar in te dienen

Hoe maak je WOZ bezwaar?

Zoals je hebt gelezen kan het erg voordelig zijn om de WOZ waarde van je woning te verlagen. Je zult namelijk een stuk minder belasting betalen. Maar hoe maak je WOZ bezwaar? Je kunt kijken in de bijlage van de WOZ beschikking hoe je precies bezwaar kunt maken bij je gemeente. Je schrijft in dit bezwaarschrift op waarom je het niet eens bent met de WOZ waarde van je woning. Daarnaast kun je een taxatierapport aanvragen bij de gemeente. Op deze manier kun je zien hoe de WOZ waarde momenteel bepaald is. De eerste stop om een bezwaar in te dienen is door te controleren en onderbouwen. Lijkt het erop dat je WOZ mogelijk onjuist is? Dan volg je een bepaalde procedure. Ten eerste dien je het bezwaar in bij de gemeente. Je moet het termijn van 6 weken in de gaten houden. Vervolgens zal de gemeente een uitspraak doen. Het kan zijn dat deze wordt afgewezen of wordt geaccepteerd. Ze kunnen je bezwaar ook gedeeltelijk accepteren. Vervolgens zou je nog een beroep kunnen gaan als je het niet eens bent met de gemeente. Er zijn verschillende voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om bezwaar te maken. 

Wees kort en duidelijk in je bezwaarschrift

Met een helder en beknopt bezwaarschrift kun je je bezwaren tegen de beoordeling op een begrijpelijke manier toelichten. Het bestuur zal begrijpen dat je bezwaar maakt op juridische gronden en niet alleen omdat de uitkomst je niet bevalt. Gebruik eenvoudige taal zonder jargon of technische termen die alleen advocaten begrijpen. Vraag desnoods om hulp van een advocaat als het niet duidelijk is hoe je je juridisch vrij kunt uiten. Vermeld alle relevante informatie over de evaluatie. Wat wordt er precies betwist? Waarom maak je bezwaar? Welke invloed heeft dit op je eigen belangen? Geef ook duidelijk aan waarom de waardering niet klopt. Zo weten beide partijen waar ze juridisch aan toe zijn en kunnen ze op basis van deze informatie weloverwogen beslissingen nemen.

Kost het geld om WOZ bezwaar in te dienen?

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op een correcte WOZ waarde. Wanneer jij denkt dat de WOZ waarde onjuist is vastgesteld, mag je een bezwaar indienen. Sommige mensen denken dat de gemeente deze diensten doorberekend in de belastingen die ze rekenen aan de bewoners. Dat is echter niet waar! Je hebt namelijk recht op een juiste WOZ waarde, en daarom zijn de kosten voor de gemeente. Fijn toch? Jij als inwoner van een gemeente hoeft dus NIET op te draaien voor de kosten. Ook als de gemeente specialisten en taxateurs moet inschakelen, zul jij daar niet voor betalen. Het is dus compleet gratis!

Drie tips bij de verkoop van een huis

Drie tips bij de verkoop van een huis

Al een tijdje is het erg aantrekkelijk om woningen te verkopen in Nederland. De vraag naar een nieuwe woning is simpelweg groter dan het aanbod dat er momenteel bestaat. Wil jij graag je woning verkopen? Dan wil je vanzelfsprekend dat dit proces vlekkeloos verloopt. In deze blog vind je daarom drie tips waar je van gebruik kunt maken tijdens het verkopen van je huis. Op deze manier weet je zeker dat het verkoopproces soepeltjes tot zijn einde komt.

Huur expertise in

In de eerste plaats is het raadzaam om voor het verkopen van je huis experts in te huren. Door de kennis en ervaring die een makelaar bijvoorbeeld meebrengt, weet je zeker dat je woning op de juiste manier wordt gepresenteerd. Een professioneel aangeklede verkoopbrochure of een bekwame huizenfotograaf zijn verder ook zeker geen overbodige luxe.

Ruim zoveel mogelijk op

Ten tweede is het belangrijk om je woning zo veel mogelijk op te ruimen. Kopers willen graag een woning zien die er verzorgd uitziet en waarin goed is nagedacht over de indeling. Door je spullen netjes weg te werken en de woning zo veel mogelijk op te ruimen, vergroot je de kans dat je huis beter tot zijn recht komt. Pas deze tip dan ook zeker toe.

Investeer in wat goedkope verbeterpunten

Tot slot kan het verstandig zijn om in wat goedkope verbeterpunten te investeren. Een vloer laten impregneren of goedkope tapijttegels aanbrengen kunnen al een wereld van verschil maken. Met relatief weinig geld en wat slimme toepassingen kun je de waarde van je huis al flink verhogen. Dit is dan ook zeker het overwegen waard.

Al met al kun je concluderen dat verstandig omgaan met deze drie tips bij het verkopen van een huis kan helpen om ervoor te zorgen dat het proces soepeler en sneller verloopt. Door deskundige hulp in te schakelen, je woning op te ruimen en goedkope verbeterpunten aan te brengen, vergroot je de kans dat je huis sneller en makkelijker verkoopt. Het is dus zeker de moeite waard om hier rekening mee te houden. Zo zorg je ervoor dat het verkoopproces perfect verloopt!

Woonfraude, wat is het en wat kun je er tegen doen?

Woonfraude melden

Wonen in een veilige, fijne woonomgeving: dat willen we allemaal. Woonfraude zorgt ervoor dat dit een stuk lastiger wordt. De wachtlijsten worden door fraude langer, de overlast neemt toe, de leefbaarheid neemt af. Daarom is het zaak om er hard tegen op te treden. Wat is woonfraude precies, hoe herken je het? En wat kun je ertegen doen?

Wat is woonfraude?

Woonfraude is een containerbegrip. We staan er alle vormen van onrechtmatige bewoning onder. Alles wat niet met normaal wonen te maken heeft, is woonfraude, blijkt uit het Woonfraude Dossier. Denk bijvoorbeeld aan onrechtmatig doorverhuren, overbewoning, toeslagenfraude, het gebruiken van de woning als drugspand, et cetera. De werkelijkheid wordt anders voorgesteld dan op papier of digitaal.

Steeds meer woningcorporaties en aanbieders van huurwoningen zijn helemaal klaar met woonfraude. Ze worden gedupeerd door mensen die de woning niet gebruiken voor waar deze voor bedoeld is: wonen en een sociaal, maatschappelijk betrokken leven leiden. Het zorgt voor overlast en voor extreem lange wachtlijsten. Daarom zetten verhuurders in op de aanpak hiervan.

Voorbeelden van woonfraude

Wanneer we het hebben over woonfraude, verstaan we daaronder ieder oneigenlijk gebruik van een (sociale) huurwoning. Dat varieert van illegale onderverhuur tot aan hennepteelt en complete drugslaboratoria. Bij illegale onderverhuur betaalt de huurder een lage huur aan een woningcorporatie, en vraagt deze aan de onderhuurder een hoger bedrag. Het kan ook zijn dat de huurder illegaal een woning doorgeeft aan vrienden of familie, om zo de lange wachtlijsten te omzeilen. Dat is onrechtmatig.

Het kan ook zijn dat er sprake is van uitkeringsfraude. Dan wordt een woning bijvoorbeeld aangehouden voor andere doelen, bijvoorbeeld om een bijstandsuitkering of huurtoeslag te krijgen, terwijl deze persoon in werkelijkheid niet op het adres verblijft. Dan woont deze persoon bijvoorbeeld nog bij zijn ouders of bij een ex-geliefde.

Steeds vaker komen ook hennepteelt en drugslaboratoria voor in sociale huurwoningen. Bewoners laten zich dan verleiden om hennep in de woning te telen of om drugs te maken. In de praktijk betekent dat een hoop overlast: een komen en gaan van mensen aan de deur, en bovendien komt de veiligheid in het geding. Bij dit soort zaken kan namelijk stroom worden afgetapt, waardoor er kortsluiting ontstaat, er apparatuur oververhit raakt en uiteindelijk kan resulteren tot brand. Daar zit niemand op te wachten.

Wat kun je doen aan woonfraude?

Eigenlijk kun je als omstander maar weinig doen. Je kunt natuurlijk niet mensen bij het huis wegsturen of ze eigenhandig verwijderen. Dat zou eigen rechter spelen zijn, en dat mag niet. Wat je wel kunt doen, is je ogen openhouden en een melding maken. Vermoed je bijvoorbeeld dat er hennepteelt plaatsvindt in een woning, dan is dat een goede reden om direct de politie in te lichten.

Denk je dat er meer mensen in een huis wonen dan is toegestaan? Dan kun je dat melden aan de eigenaar van de woning, zoals de woningcorporatie. Deze kan dan optreden en mogelijk zelfs de huur opzeggen. Op die manier voorkom je overlast en voorkom je onrechtmatige bewoning.

Waarom is woonfraude zo’n groot probleem?

Wil je in Nederland een (sociale) huurwoning, dan moet je je daarvoor inschrijven. We maken in Nederland gebruik van een woonruimteverdeelsysteem. Dat systeem kent regels, die ervoor zorgen dat de verdeling van woningen zo eerlijk mogelijk gebeurt, Daarom moet iedereen op diens beurt wachten. Woonfraude zorgt ervoor dat mensen die recht hebben op een woning, onrechtmatig lang moeten wachten. En dat terwijl er al lange wachtlijsten zijn in ons land.

Onrechtmatige bewoning staat een eerlijke verdeling van de woonruimte in de weg. Mensen dringen immers illegaal voor in de wachtrij. Omdat we in Nederland kampen met een woningtekort, is deze situatie bijzonder onwenselijk. Daarnaast is het ook slecht voor de leefbaarheid in bijvoorbeeld trappenhuizen, buurten en wijken. Illegale bewoners kunnen namelijk voor flinke overlast zorgen. Bijvoorbeeld als het gaat om hennepteelt of andere illegale zaken.

Meld woonfraude!

Het is altijd een goed idee om woonfraude te melden. Dat kun je bijvoorbeeld doen bij de eigenaar van de woning, vaak de woningcorporatie. Ook kun je een melding maken bij de gemeente of bij de politie of het Centraal Meldpunt Nederland. Alleen met de hulp van omwonenden komen autoriteiten woonfraude op het spoor. Neem daarom altijd contact op met de organisaties en autoriteiten om woonfraude op te laten sporen. Op die manier werk je mee aan een veilige en prettige woonomgeving, én zorg je ervoor dat het woningtekort geen verhaal zonder end wordt.

Waarom zou je een woning huren?

Appartement huren in Utrecht

Veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat een huis kopen het droombeeld is. Je eigen stekje hebben waar je een gezin kunt stichten en gelukkig oud kunt worden. De huidige woningmarkt staat het echter niet toe dat mensen snel en goedkoop een koophuis vinden. Een woning huren is daarom een prima oplossing, want er zitten een aantal belangrijke voordelen verbonden aan het huren van een woning.

Extra kosten lager

Wanneer je een huis huurt, zul je normaal niet veel eigen vermogen in de woning steken. Je hoeft een minder groot oppervlak te meubileren en soms kun je zelfs appartementen huren die al gemeubileerd zijn. Bovendien zijn de maandelijkse kosten lager dan bij een koophuis. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen en belastingen. De gemiddelde huurwoning is daarbij kleiner dan een koopwoning, waardoor het ook minder kost om de woning te verlichten of verwarmen.

Uitdaging koophuis te vinden

In sommige steden in Nederland is het financieel gezien erg moeilijk om een koopwoning te krijgen. Denk hierbij aan de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Huren kan in deze gevallen een goede (voorlopige) oplossing zijn, totdat de huizenprijzen weer iets zakken. Een voorbeeld: een appartement van circa 60 m² kopen in Utrecht kost je €250.000, terwijl een appartement huren in Utrecht van 60m² tussen de €1300-€1600 per maand kost.

Je bent flexibel

Als je een woning huurt, dan heb je meer vrijheid. Je zit niet levenslang vast aan een huurwoning. Hoewel je vast zit aan een huurcontract, kun je deze toch sneller opzeggen dan wanneer je vast zit aan je koopwoning. Een huurcontract zeg je namelijk binnen een maand op. Ben je bijvoorbeeld niet tevreden met je buren of wordt de huurprijs te duur, dan kun je snel op zoek naar een nieuwe woning.

Groot onderhoud wordt voor je gedaan

Een ander voordeel van huren is dat het grote onderhoud voor je gedaan wordt. Heb je bijvoorbeeld een grootschalige reparatie nodig, dan zal de verhuurder dit voor je regelen. Wil de verhuurder dit niet voor je regelen, dan mag je zelfs een huurverlaging aanvragen. Heb je een terras of tuin aan je gehuurde appartement, dan moet de verhuurder hier ook voor zorgen.

Minder startkapitaal nodig

Als je huurt, heb je minder startkapitaal nodig. Om een huis te kunnen kopen, heb je een bepaald geldbedrag nodig voor bijvoorbeeld een hypotheek of bouwdepot. Als je huurt, moet je alleen rekening houden dat je drie maanden huur op je rekening hebt staan. Dit noemt men ook wel de huurwaarborg. Zo weet de verhuurder zeker dat jij de maandelijkse kosten wel kunt opbrengen. Op deze manier kun je dus zonder een vast arbeidscontract of intentieverklaring aan woonruimte komen. Bij huurwoningen hoef je vaak alleen aan te tonen dat je een vaste inkomstenbron hebt aan de hand van salarisstrookjes.

Veilige woningen

Over het algemeen zijn huurwoningen veiliger dan koopwoningen, omdat veel appartementen in een flatgebouw of appartementencomplex liggen. Hierdoor moeten kwaadwillende personen al de hoofdingang, de deur naar de goede verdieping en de deur naar je daadwerkelijke appartement door om iets te kunnen ondernemen. Dat maakt het voor een inbreker moeilijker om zijn slag te slaan. Bovendien heb je een redelijke sociale controle in dergelijke gebouwen.

Eventuele luxe voorzieningen

Vaak vind je in appartementencomplexen en flats ook nog allerhande voorzieningen die je niet snel in een koophuis zult vinden. Denk bijvoorbeeld aan wasruimtes, parkeerplekken en garages, die alleen bewoners mogen gebruiken.

Samenwonen met iedereen

Wanneer je om de kosten te delen met iemand wil samenwonen, kun je dit het beste doen in een huurwoning dan een koopwoning. Wanneer je bijvoorbeeld met een familielid of vriend/vriendin wil samenwonen, moeten jullie wel nog de mogelijkheid hebben om het huis te kunnen verlaten wanneer de ander bijvoorbeeld een partner vindt of wanneer het tussen jullie niet meer gaat. Bij huren kun je sneller je samenwonen contract opzeggen dan wanneer jullie een huis gekocht hebben.

Geen waardedalingen van woning

Wanneer je huurt, heb je geen last van waardedalingen van je woning. Wanneer je een huis gekocht hebt en je wil verhuizen en dus je huis verkopen, is het ontzettend rot als je huis in waarde gedaald is. Je krijgt dan minder terug dan wat jij voor dat huis betaald hebt. Een huurder betaalt een vaste huurprijs per maand en zal bij het vinden van een nieuwe woning hoogstens een hogere huurprijs moeten betalen.

Bescherming huurder

Als je een woning huurt, dan krijg je huurbescherming. Dit houdt in dat een verhuurder jou als huurder nooit zonder geldige reden op straat kan zetten. Bij een tijdelijk huurcontract heb je beperkte huurbescherming. Bovendien kan een huurder ook huurtoeslag aanvragen. Hierbij krijg je maandelijks een vergoeding die gebaseerd wordt op je inkomen, totale huurprijs en vermogen.

Je huis verkopen in Amsterdam? Dit is wat je moet weten

Makelaar Amsterdam Oost

Ben je van plan je huis in Amsterdam te verkopen? Zo ja, dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Van het vinden van de juiste makelaar tot het vaststellen van een concurrerende vraagprijs, er zijn veel factoren waarmee je rekening moet houden voordat je je huis op de markt zet. We hebben 8 belangrijke tips op een rijtje gezet die je helpen om je huis snel en voor de best mogelijke prijs te verkopen. Lees verder voor meer informatie! 

#1 Vind een gerenommeerde makelaar 

Het vinden van een ervaren en gerenommeerde makelaar is een van de belangrijkste stappen bij het verkopen van een woning. Onderzoek voordat je beslissingen neemt makelaars in je omgeving en lees recensies van hun vroegere klanten. Je kunt ook vrienden of familieleden om aanbevelingen vragen. Zorg ervoor dat je een Makelaar in Amsterdam Oost vindt die goed op de hoogte is van de plaatselijke markt, en die bereid is hard voor je te werken!

#2 Stel een concurrerende vraagprijs vast 

Door een vraagprijs vast te stellen die zowel realistisch als concurrerend is, kun je ervoor zorgen dat je huis snel en voor de volle waarde wordt verkocht. Overweeg onderzoek te doen naar vergelijkbare woningen in je omgeving om een idee te krijgen van waar andere huizen recent voor verkocht zijn. Een professionele taxatie kan ook nuttig zijn om de werkelijke waarde van je huis te bepalen. 

#3 Bereid je huis voor op bezichtigingen 

Je huis moet er op zijn best uitzien als het snel verkocht wil worden, dus neem voor de bezichtigingen de tijd om elke kamer op te ruimen en grondig schoon te maken. Dit omvat het opruimen van meubels en het opruimen van oppervlakken van persoonlijke voorwerpen of overtollige prullaria. Kleine problemen in huis – zoals gaten in de muren of piepende deuren – repareren helpt ook om een goede indruk te maken op potentiële kopers.

#4 Adverteer online en offline 

Adverteren is essentieel bij de verkoop van een huis, dus zorg ervoor dat je zowel offline (denk aan krantenadvertenties) als online (via Social Media netwerken) adverteert. Dit vergroot de zichtbaarheid voor potentiële kopers, waardoor ze meer mogelijkheden hebben om je woning te bekijken en een bod te doen als ze geïnteresseerd zijn. 

#5 Overweeg professionele foto’s en video’s

Als het tijd is om je huis online te adverteren, is het altijd het overwegen waard om professionele foto’s te laten maken, omdat die meestal meer aandacht trekken dan amateurfoto’s (vooral als ze naast andere advertenties worden geplaatst). Professionele video’s kunnen ook nuttig zijn; ze geven potentiële kopers een kijkje in hoe het wonen in de woning zou kunnen zijn zonder er zelf ooit een voet binnen te hebben gezet!

#6 Wees bereid om te onderhandelen

Bij het doen van een bod op een woning verwachten kopers vaak dat verkopers zullen onderhandelen over bepaalde punten zoals reparaties of afsluitkosten – wees dus voorbereid! Voordat je in onderhandeling gaat met een potentiële koper, moet je alle mogelijke scenario’s doordenken en vooraf bepalen waar je bereid bent compromissen te sluiten, zodat je later tijdens de onderhandelingen niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

#7 Stel relevant papierwerk samen

Wanneer iemand onroerend goed koopt of verkoopt, komt er waarschijnlijk papierwerk bij kijken – zorg er dus voor dat alles in orde is voordat je je huis op de lijst zet! Verzamel alle relevante documenten, zoals koopakten, eigendomsbewijzen en bouwvergunningen zodat potentiële kopers er gemakkelijk bij kunnen wanneer dat nodig is! 

#8 Plan vooruit voor de verhuisdag

Zodra je eindelijk een bod krijgt van iemand die je huis wil kopen, begin dan met de voorbereidingen voor de verhuisdag. Maak lijsten van spullen die moeten worden ingepakt, plan zo nodig verhuizers in, breng nutsvoorzieningen over van het ene adres naar het andere zodat alles soepel verloopt zodra de verkoop is afgerond. De tijd nemen om te plannen hoe en wanneer alles zal gaan op de verhuisdag kan je hoofdpijn, frustraties en kosten besparen. Vooruit plannen houdt rekening met onverwachte vertragingen of ongelukken en stelt je in staat ze op te vangen zonder je gehaast of overweldigd te voelen. Bovendien kun je er door vooruit te plannen voor zorgen dat je meubels in de nieuwe ruimte passen en dat alle benodigde spullen voor de verhuizing aanwezig zijn. 

Een huis verkopen kan een lang en moeilijk proces lijken, maar met een goede voorbereiding hoeft het niet moeilijk te zijn. Met deze 8 tips heb je alle hulpmiddelen voor succes. Dus maak aantekeningen, plan vooruit en vergeet niet – onderzoek gerenommeerde makelaars. Je zult jezelf later dankbaar zijn!

Alles wat je moet weten over de makelaar

Makelaar Sittard Geleen

Wanneer je je huis verkoopt of een huis koopt, dan krijg je vaak te maken met een makelaar. Het is niet verplicht om bij deze transacties een makelaar in te huren, maar veel mensen doen dit toch. De makelaar heeft voor velen namelijk een toegevoegde waarde, aangezien hij optreedt als een tussenpersoon tussen koper en verkoper. Een makelaar mag echter niet optreden als tussenpersoon bij zowel de aankoop als verkoop van een woning. Kopers en verkopers hebben immers niet dezelfde belangen, waardoor je belangenverstrengeling krijgt. Verkopen en kopen zijn echter niet de enige twee functies van een makelaar.

De specialismen van een makelaar

Een makelaar heeft een adviserende functie bij de aankoop, verkoop, huur of verhuur van onroerend goed. De specifieke taken die een makelaar voor zijn rekening neemt, hangen weer samen met welk specialisme de makelaar uitoefent. Er zijn vijf specialismen in de makelaarswereld: aankoopmakelaar, verkoopmakelaar, BOG-makelaar, taxateur en verhuurmakelaar. Er zijn makelaars die zich gespecialiseerd hebben in één of meerdere van de vijf specialismen, maar er zijn ook full-service makelaarskantoren, zoals Rijnland makelaars, Graal makelaardij of Wij Makelaars Sittard Geleen.

Aankoopmakelaar

Vervult de makelaar deze functie, dan helpt hij jou met de aankoop van een nieuw huis. Betreft het huis een nieuwbouwwoning, dan leidt hij je rond in het nieuwe huis. Bovendien licht hij je in over alle dingen die bij de aankoop van een huis komen kijken. Hierbij heeft hij onder meer de volgende taken:

 • Je woonwensen in kaart brengen
 • Zoeken van woningen die bij jouw wensen passen
 • Bezichtigingen regelen
 • Onderhandelen met verkopers
 • Begeleiding bij notariële en juridische zaken
 • After sales service

Verkoopmakelaar

Een makelaar is goed op de hoogte van de actuele huizenmarkt. Daarom kan hij je ook goed informeren bij de verkoop van je huis. Als verkoopmakelaar is de makelaar verantwoordelijk voor onder andere:

 • Adviseren verkoopprijs
 • Verkoopstrategie uitzetten
 • Zoeken naar mogelijke kopers
 • Potentiële kopers rondleiden in woning
 • Onderhandelen met kopers
 • Opstellen van verkoopcontract
 • Begeleiding bij notariële en juridische zaken

BOG-makelaar

BOG staat voor bedrijfsonroerendgoed. De BOG-makelaar werkt kortom samen met beleggers en bedrijven die grote investeringen willen doen. De BOG-makelaar kan ook optreden bij aankoop en verkoop. Het betreft in dit geval dan bedrijfspanden in plaats van particuliere woningen. De taken zijn wel hetzelfde als van de aankoop- en verkoopmakelaar.

Taxateur

Wanneer je je huis verkoopt, dan wordt er vaak een marktconforme verkoopprijs voor je huis vastgesteld tijdens een taxatie. Een makelaar kan optreden als taxateur, waarna hij de verkoper adviseert over de verkoopprijs. Bij een taxatie kijkt de makelaar onder andere naar de bouwkundige staat van het huis, het energielabel en de locatie. De taxatie is van belang voor hypotheekverstrekking, opstalverzekering en de fiscus.

Verhuurmakelaar

De verhuurmakelaar helpt bij de verhuur en huur van appartementen, studentenkamers en studio’s. Hierbij komen de volgende taken om de hoek kijken:

 • Aanbieden van huuraanbod
 • Vinden van huurders
 • Regelen van bezichtigingen
 • Opstellen van verhuurcontract
 • Screenen van huurder

Wat kost een makelaar?

Wanneer je van plan bent een huis te verkopen, dan zullen veel factoren een rol spelen. Makelaars werken daarom met een courtage: een percentage van de uiteindelijke verkoopsom. Dit heeft zo zijn voordelen, want in het geval dat de verkoopprijs tegenvalt dan vallen ook de makelaarskosten minder uit. Als de makelaar de onderhandelingen met de kopers daarentegen goed uitvoert, dan profiteert hij hierin ook mee. De courtage is ongeveer 1.1% van de verkoopprijs. Bij aankoop van een huis worden de makelaarskosten op dezelfde wijze opgebouwd. Sommige bedrijven hanteren echter een andere prijsconstructie. Zij werken op vaste prijsafspraken, waar dan uiteenlopende diensten onder vallen.

Makelaars vergelijken

Het loont zich om makelaars te vergelijken. Zo kun je altijd checken of de makelaar, die jij op het oog hebt, wat betreft courtage in lijn ligt met andere makelaarsbedrijven in de regio. Via online vergelijkingstools kun je altijd gratis offertes aanvragen bij makelaarskantoren bij jou in de buurt. Zo voorkom je dat je te hoge makelaarskosten betaalt.

Hoe kies ik de beste makelaar?

Er zijn veel makelaars in Nederland en het kan zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wat voor jou de juiste makelaar is, kan voor je buurman totaal een ander verhaal zijn. Een makelaar moet daarom bij jou als persoon en jouw wensen passen. Over het algemeen vind je een betrouwbare makelaar door te kijken naar het specialisme van de makelaar, de werkervaring in de branche, reviews van klanten en door vergelijkingstools te gebruiken.

7 tips om je huis te verkopen

Tips huis verkopen

Ben jij een nieuwe woning op het oog? Dan is het zaak om eerst je huidige huis te verkopen. Vanzelfsprekend wil je dat dit zowel zo snel als zo makkelijk mogelijk wordt gedaan. Tevens is het handig als je een mooie prijs voor je woning ontvangt. Maar hoe krijg je dit precies voor elkaar? In deze blog geven we je 7 tips om je huis te verkopen. Op deze manier kun je met een gerust hart een ander huis kopen en je blik richten op de toekomst.

Alles begint met de voorbereiding

De eerste tip is om vooraf goed na te denken en te plannen. Zorg er hierbij voor dat je alle benodigde stappen hebt gezet om je woning klaar te maken voor de verkoop. Ruim bijvoorbeeld eerst het huis op en verricht eventuele kleine reparaties. Verder is het een goed idee om de aantrekkelijke kenmerken van je huis benadrukken. Hiermee maak je een positieve indruk en vergroot je de kans op succesvolle verkoop.

Laat je huis taxeren

Een andere tip die we je kunnen geven is om een vakkundige taxatie uit te laten voeren. Dit geeft je een goed inzicht in de waarde van je huis en zorgt ervoor dat je hierop kunt inspelen als je de vraagprijs bepaalt. Zo weet je dus zeker dat je geen geld laat liggen door een te lage vraagprijs, maar vermijd je ook de risico’s van een te hoge vraagprijs. Daarbij is het belangrijk om te weten dat een taxatierapport ook vereist wordt door de meeste geldverstrekkers bij hypotheekaanvragen. Zo sla je dus meerdere vliegen in één klap.

Bepaal van tevoren de vraagprijs

Voordat je je huis op de markt brengt, is het belangrijk dat je een realistische en concurrerende vraagprijs bepaalt. Om hierbij een goede afweging te maken, is het raadzaam om marktomstandigheden in je analyse betrekken. Kijk bijvoorbeeld naar de prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt en houd rekening met eventuele lokale trends. Op deze manier kun je jouw vraagprijs zo aantrekkelijk mogelijk maken voor potentiële kopers.

Het internet is je vriend

Gebruik ook het internet om meer publiciteit te creëren voor de verkoop van je woning. Zoek bijvoorbeeld naar online platformen waar je jouw huis kan aanbieden en zorg ervoor dat deze pagina’s een professionele indruk maken. Met behulp van foto’s, video’s en een pakkende omschrijving maak je jouw huis hiermee extra interessant voor potentiële kopers. Onderschat dus zeker de kracht van het internet niet; met de juiste benadering van je verkoop kan het lukken om een breder publiek te bereiken.

Host een open huis

Een andere optie is om een open huis te hosten. Op deze manier kunnen mensen zelf een kijkje nemen in de woning. Maak hierbij optimaal gebruik van je verkoopkansen door eventuele kleine negatieve punten te verbergen en het huis zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Ook kun je op deze dag meer inzicht verkrijgen door potentiële kopers te spreken. Zorg er echter wel voor dat je op deze dag voldoende tijd en aandacht hebt om mensen goed te adviseren.

Onderzoek of alles in de haak is met de koper

Tot slot is het belangrijk om uitgebreid de koper te onderzoeken. Zorg er hierbij voor dat deze zich legitiem heeft voorgesteld en check bovendien of hij of zij een goede financiële situatie heeft om de woning daadwerkelijk te kunnen kopen. Als laatste, is het ook goed om vooraf te onderzoeken of er eventuele juridische zaken zijn waar de koper mee te maken krijgt.

Maak gebruik van een makelaar

Veel van bovenstaande punten zijn voor een leek nog best lastig. Het is dan ook verstandig om gebruik te maken van de diensten van een ervaren makelaar. Zij kennen de markt en kunnen je helpen om alles zo efficiënt mogelijk te regelen. Bovendien hebben zij veel ervaring met het verhandelen van woningen en kunnen zij je bijstaan met het bepalen van een marktconforme vraagprijs. Tevens zullen hun adviezen, connecties en ervaringen je helpen om je huis zo snel mogelijk te verkopen. Hoewel je met een makelaar vaak kosten hebt, kunnen deze op de lange termijn wel worden terugverdiend doordat zij een betere deal voor je eruit slepen.

Al met al bieden deze 7 tips je de juiste handvatten om je huis zo goed mogelijk te verkopen. Door middel van de juiste voorbereiding, taxatie, makelaarsdiensten en internetmarketing kun je het verkoopproces zo aantrekkelijk mogelijk voor potentiële kopers maken. Bovendien is het belangrijk om de juiste onderzoeken uit te voeren voor je de woning definitief verkoopt. Pas dus onmiddellijk deze tips toe en verkoop je huis zo snel mogelijk!

Oppervlakte berekenen van je woning: Hoe doe je dat?

Woonoppervlakte berekenen

Huizen zijn te koop in allerlei afmetingen, vanaf kleine appartementjes tot aan reuze villa’s met verschillende eigendomsgronden. Wil je weten wat de oppervlakte van je woning is, dan ga je rekening moeten houden met bepaalde zaken. Je komt in het artikel hieronder meer te weten over hoe je de oppervlakte van je woning kunt berekenen.

De woonoppervlakte

Het woonoppervlak is het aantal vierkante meters die je hebt tot je beschikking. Hoeveel de woonoppervlakte precies bedraagt hangt af van zaken als de locatie van de woning en de afmetingen van de grond. De gemiddelde woonoppervlakte in Nederland ligt ergens tussen 45 m² en 65 m². Gaat het om de woonoppervlakte op het platteland, dan geldt 80 m².

Onderdelen van de woonoppervlakte

Er zijn verschillende onderdelen die deel vormen van de woonoppervlakte. Het gaat om:

 • De woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken
 • Ruimtes met een schuin dak
 • Een trapgat of een vide
 • De meterkast, kelder en de gang
 • De bijkeuken, wasmachineruimte of cv-ruimte

Onderdelen die niet vallen onder de woonoppervlakte zijn kleine inpandige ruimtes, ruimtes zonder zonlicht, ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn, ruimtes die bouwkundig niet als bergruimte geschikt zijn, externe bergruimten zoals schuren en garages en bouwgebonden buitenruimten waaronder terrassen, veranda’s, carports en balkons.

De berekening

De woonoppervlakte kan variëren afhankelijk van de verschillende ruimtes. Denk zo aan zaken zoals de grootte, toegankelijkheid, functie, aanwezigheid van zonlicht en dergelijke. Je kunt de woonoppervlakte van je huis berekenen door de lengte met de breedte van een ruimte met elkaar te vermenigvuldigen. Het is belangrijk om van binnenmuur tot binnenmuur te meten en om de vierkante meters van elke ruimte op te tellen bij elkaar. De uitkomst van deze som is de woonoppervlakte van je huis.

Alternatieve methodes

Naast de bovenstaande manier om de woonoppervlakte te berekenen kan je ook gebruik maken van de onderstaande methodes:

 • Een schatting maken: Je kunt de oppervlakte schatten door de omtrek van relevante delen van het huis te bepalen.
 • Een cirkel gebruiken: Stel je de ruimte voor in de vorm van een halve cirkel en meet elk deel op om de diameter te vinden.

Makelaar: Schakel de diensten in van een online makelaar. Het is echter slim om te gaan voor een makelaar die exclusieve kwaliteit biedt en geniet van een goede reputatie. Er komen extra kosten kijken bij een makelaar, maar je weet zeker dat de berekening 100% klopt.

Goede tips om te beginnen met investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed kan spannend zijn. Aangezien je nooit weet hoe de markt is of hoe het vastgoed ligt. Hoe vind je mensen die willen huren? Hoe vind je een pand en hoe kom je aan de middelen om het pand te financieren? je wil natuurlijk niet met schulden op de bank komen te zitten. Daarom zijn hier wat handige tips om te beginnen met investeren in vastgoed. 

Allereerst kennis is macht, hoe kun je zo goed mogelijk voorbereid zijn

Zoals in het bovenste kopje ook wel beschreven wordt, kennis is macht. In de bibliotheek, boekhandels en overal op het internet is genoeg te vinden over investeren in vastgoed, wie hier bij aan te nemen en hoe het makkelijkste te financieren is. Op het Internet is er genoeg hierover te vinden. Wel is aan te raden niet zomaar elke tip voor lief te nemen. Zorg ervoor dat je diep genoeg gaat kijken naar hoe mensen het aanprijzen. Investeren in een pand is spannend. Of het nu je eerste pand is of je vijfde pand. Het is een risico, omdat de markt van de ene op de andere dag kan veranderen, dus ben je hier wel van bewust. Nu we genoeg over risico’s hebben geschreven is het goed om je te introduceren aan een aantal stappen voor het investeren in vastgoed. 

Stappen die het makkelijker maken om te investeren in vastgoed

Stap 1: Zorg ervoor dat je goed bent geïnformeerd over het investeren in vastgoed. Dit kan door boeken, het internet of iemand in je netwerk die al investeert in vastgoed. Stel vooral zoveel mogelijk vragen om te kijken of het bij je past.

Stap 2: Kijk naar de locale markt. Wat is er in jouw omgeving beschikbaar, wat voldoet aan jou wensen. Kijk ongeveer naar panden die maximaal rond de 30 à 45 minuten verder zijn van je woonplaats. Hier kun je ook een aankoopmakelaar voor nemen, waarmee je samen gaat kijken naar of het investeren in vakantiepark in de omgeving überhaupt wel interessant is. 

Stap 3: Bereken het bruto aanvangsrendement: dit doe je door te kijken naar de bruto jaarhuur, dit delen door de aankoopsom, keer honderd procent. Zo weet je of het rendabel is om te huren en of het past bij het bedrag wat je voor jezelf in acht wilde nemen. 

Stap 4: Kijken naar de kosten die bij de panden komen en vooral ook veel gaan kijken naar panden, snuffel bijvoorbeeld al een keer bij landgoedvanmaasenwaal.nl/ . Of kijk op verkoopwebsites naar type panden die je wil gaan kopen. 

Stap 5: Hier is het belangrijk om de kosten allemaal op een rijtje te krijgen en te kijken of het echt bij u past om te investeren in vastgoed.

Waarom zijn huizen zo duur?

Heb je een koopwoning? Dan bestaat de kans dat je op een goudmijntje zit. Of beter gezegd dat je in een huis woont met een veel hogere woningwaarde dan op het moment dat je de woning kocht. De woningwaarde berekenen is een complex samenspel van factoren. Als je weet wat de werkelijke waarde is voor een potentiële koper dan kun je bepalen of je die overwaarde wilt incasseren of dat je er voorlopig nog even blijft wonen. Wat is jouw huis waard? We leggen het uit op deze pagina.

Huizen zijn duurder dan ooit

Een huis in 2022 kost gemiddeld bijna 430.000 euro. Dat is een stijging van pakweg 14 procent in vergelijking met 2021. Die stijging is ongekend hoog, daarvoor steeg de woningwaarde overigens ook al behoorlijk met pakweg 5 procent op jaarbasis. Deze stijging is cumulatief, wat betekent rente op rente op rente. Jouw huis wordt steeds meer waard. Wat is mijn huis waard? Dat is een goede vraag. Want als je nu een flinke overwaarde hebt dan wordt het wellicht tijd om door te stromen naar een volgende woning. Het geld dat in je huidige woning zit kun je namelijk weer investeren in een nieuwer, beter huis.

Wat is jouw huis waard?

Een huis is net zoveel waard als een koper ervoor geeft. Toen je zelf een huis kocht betaalde je waarschijnlijk niet de vraagprijs. Er werd onderhandeld en daar kwam een bedrag uit. Als er een groter aanbod huizen is dan kan de koopsom lager uitpakken dan de vraagprijs, als de vraag hoger is dan het aanbod dan kun je meer vragen. Sterker nog; kandidaat kopers bieden sinds 2020 vaak ver boven de vraagprijs om een kans te maken. En daar kun jij voordeel mee doen. Er is wel een keerzijde van deze munt en dat is de prijs van je volgende woning. Als je te snel ingaat op een bod dan kun je bij aankoop van een volgend huis voor een probleem komen te staan. Want je zult elders ook meer moeten betalen. Daarom is het zo belangrijk om je bij te laten staan door een ervaren verkoopmakelaar. Als je wilt weten wat jouw huis waard is én je wilt in contact komen met lokale makelaars die je kunnen adviseren, dan kun je via watismijnhuiswaard.com gratis een waardebepaling aanvragen voor jouw woning. Vervolgens kun je bepalen wat de vervolgstappen zijn.

Woningwaarde berekenen

Hoe gaat de woningwaarde berekenen in zijn werk? Er zijn geautomatiseerde methoden om de waarde van een huis te bepalen. Op basis van miljoenen meetpunten zijn er algoritmen die bij benadering de prijs van ieder huis in Nederland kunnen berekenen. Deze methode wordt gebruikt door online makelaars, huizensites en ook om de WOZ-waarde te berekenen. Maar software koopt je huis niet, een mens wel. Door een specialist de werkelijke waarde van jouw woning te laten bepalen weet je welke vraagprijs je kunt hanteren en welke speling je hebt tijdens onderhandelingen. Voor een koper zal een taxateur de woningwaarde laten berekenen voor aanvraag van een hypotheek, als huiseigenaar kun je beter een lokale verkoopmakelaar inschakelen. Niet alleen omdat je via watismijnhuiswaard.com gratis een waardebepaling kunt aanvragen maar vooral omdat je naast een bedrag ook waardevolle informatie zult krijgen.

Als je de oude woning voor een hoog bedrag verkoopt dan heb je meer ruimte om een nieuw huis te kopen. Bespreek de mogelijkheden met de verkoopmakelaar.